Studier vs studieliv

Som student er selvfølgelig hovedjobben å studere og gjøre det bra på eksamen. Mange studier krever veldig mye tid og innsats, både i forelesningssalen og hjemme ved skrivepulten. Enkelte opplever et så stort press, enten selvskapt, eller utenfra, for å gjøre det bra, at det går på helsa løs. Selv om man selvfølgelig må sette studiene først, er det slik at det er helt nødvendig, både psykisk og fysisk, å ta del i andre aspekter av studielivet.

Flere profesjonsstudier krever ekstremt mye studering, og den pliktoppfyllende studenten bruker hele dagen, og gjerne deler av natta på å studere. I eksamenstider forverres problemet ytterligere med ekstra press og ekstra behov for studering. Det er imidlertid helt nødvendig å la hodet hvile av og til, og løsrive seg fra bøkene. Når man trenger en pause i studeringen er det gjerne slik at man fort lar seg friste til å dra ut på ulike festligheter. Selv om dette er sosialt, og på mange måter en god avkobling fra studiepresset, er det gjerne slik at hele kvelden og gjerne dagen derpå, går tapt. Dermed mister man mye tid, som man kanskje heller burde ha brukt på å studere.students_work_on_robots_at_canada_college

For å få et lite avbrekk fra studiene kan det derfor være en idé å finne løsninger som ikke inkluderer alkohol, og som kan utføres hjemme på studenthybelen. Et alternativ er for eksempel å legge seg i sofaen og koble av med litt TV-titting, eller bare ligge og lytte til musikk. Hvis man ikke ønsker å la hjernen koble helt ut, kan man heller engasjere hjernecellene i ulike bordspill via datamaskinen eller mobilen. En favoritt hos mange er for eksempel blackjack, et spill som utfordrer hjernen samtidig som det er underholdende. Et flott sted å starte er l http://www.ace-ten.com/nb/, der det tilbys en rekke blackjack-ressurser og informasjon om dette populære casino-spillet.