Studentliv og økonomi

For veldig mange studenter er studentlivet på mange måter det første møte med voksenlivet. Man har bodd gratis hos foreldrene sine, fått servert mat, og gjerne også blitt påspandert klær og andre nødvendige ting. Som student må de aller fleste flytte ut av foreldrenes hjem og inn i hybel, eller studentbolig. Det veldig mange ikke er klar over på forhånd er at dette medfører en stor økonomisk byrde, og som student er det dermed på tide å begynne å tenke mer over sin egen økonomi.

Som student i Norge har man i de aller fleste tilfeller rett på støtte fra Statens Lånekasse. Hvor mye man får i støtte kan til en viss grad variere, men de fleste studenter får noe som kalles basisstøtte. For studieåret 2016/2017 utgjør dette 51.975 kroner per semester, det vil si 103.950 kr for hele studieåret. Dette høres kanskje mye ut, men man bør være klar over at dette beløpet skal dekke hele året, ikke bare studieåret. Husleien må betales om sommeren også, selv om man ikke bor der, og dette må det følgelig settes av penger til.students-702089_960_720

For å få regnestykket til å gå opp, er det dermed for de aller fleste studenter nødvendig å skaffe seg en ekstrainntekt i form av en deltidsjobb. Her er det helt nødvendig å passe på at man ikke tar på seg mer jobb enn det som er strengt nødvendig. Det er veldig lett å la seg friste til å ta ekstra vakter for å spe på en slunken studiekasse, men dette kan på sikt straffe seg. Man er først og fremst student, og hvis man bruker for mye tid på jobb vil dette naturlig nok gå ut over studieresultatene. Lar man det gå enda lenger kan man risikere å pådra seg både psykisk og fysisk utmattelse, noe som kan ødelegge for mye mer enn studiene. Derfor er det veldig viktig å finne en god balanse i økonomien – kanskje kan det være verdt å droppe noe av det sosiale livet. Dermed sparer man penger og man får mer tid til å studere.