Studentbyen Bodø

Bodø har lange tradisjoner innen høyere utdanning. Allerede i 1920 ble det tilbudt sykepleierutdanning i byen, og i 1951 ble det opprettet et studietilbud for allmennlærere. I 1970 åpnet distriktshøgskolen, og med denne kom tilbud innen økonomiske og administrative fag, fiskerifag og sosialarbeiderfag. I 1986 ble deretter Nordland distrikthøyskole og Siviløkonomutdanningen i Bodø slått sammen. Det nye Høgskolesenteret i Nordland flyttet inn i nye lokaler på Mørkved samme år. I 1994 ble de fire høgskolene i Bodø slått sammen, og Høgskolen i Bodø ble etablert. Lærerutdanningen ble senere også flyttet til Mørkved, og all utdanning ved høgskolen var samlokalisert.

Fra høgskole- til universitetsby

Høgskolen i Bodø fikk universitetsstatus i 2011, og ble i 2016 slått sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Institusjonen endret samtidig navn til Nord Universitet, og har i dag studiesteder i Bodø, Mo i Rana, Vesterålen, Nesna, Sandnessjøen, Namsos, Levanger, Steinkjer og Stjørdal. Ved universitetet tilbys det emner både på bachelor-, master- og doktorgradutdanninger innen en rekke ulike studieretninger.

Nord Universitet

Nord Universitet byr på en rekke ulike studiemuligheter, og legger stor vekt på samarbeid med næringslivet. Universitetet tilbyr ledende forskningsmiljøer blantvenn_building_university_of_hull annet innen havbruk og biovitenskap. Nord Universitet er landets tredje største lærerutdanningsinstitusjon, og har dessuten Norges fjerde største sykepleiermiljø. Universitetet har et sterkt fagmiljø innen entreprenørskap og innovasjon, og er en viktig aktør når det gjelder å skape vekst i regionens samfunns- og arbeidsliv.

Politihøgskolen i Bodø

I 1997 ble etablerte Politihøgskolen en avdeling på Mørkved, omtrent 8 km utenfor Bodø Sentrum. Politihøgskolen har totalt fire avdelinger i Norge, og avdelingen i Bodø har omtrent 300 studieplasser fordelt på første og tredje studieår. Skolen har både øvingsleiligheter, øvingssimulator og kriminalteknisk undervisningsrom. I tillegg til å gi grunnutdannelse på bachelor- og masternivå, driver politihøgskolen forsknings- og utviklingsarbeid. Det tilbys dessuten en rekke videreutdanningstilbud og faglige kurs ved avdelingen på Mørkved.