SSIB står for Studentsamskipnaden i Bodø, en organisasjon som ble stiftet for å dekke velferdsbehovene for studenter i byen. Samskipnaden organiserte blant annet boliger og helsetjenester for studenter ved Politihøgskolen i Bodø og Universitetet i Nordland. 1. januar 2013 fusjonerte SSIB med Studentsamskipnaden i Narvik, og dannet den nye organisasjonen Studentsamskipnaden i Nordland. Denne ble senere avløst av Nord Studentsamskipnad, en sammenslåing med Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag.6149794904_1e73b0b78f_b

SSIBs avløser, Nord Studentsamskipnad, dekker velferdsbehovene for omtrent 12.500 studenter i Bodø, Mo i Rana, Nord-Trøndelag og Nesna. Organisasjonen har 135 ansatte innen virksomhetsområdene bolig, barnehage, bokhandel, helsevirksomhet, kantine og fritidstilbud. Alle studenter ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet samskipnaden skal i henhold til lov betale semesteravgift. Denne avgiften er på 530 kr per semester, og kreves inn av den enkelte utdanningsinstitusjon.

Studentsamskipnader er private stiftelsesorganisasjoner som jobber for lik rett til utdanning ved institusjoner som er tilknyttet organisasjonen. Skipnadene ivaretar studentenes velferdsbehov og organiserer blant annet boliger, barnehager, helsetjenester og idrett for studenter innen høyere utdanning. Hver enkelte studentsamskipnad ledes av et styre som avgjør hvilke tjenester som skal tilbys. Dermed har studentene selv muligheten til å utvikle velferdstilbudet de får ved utdanningsstedet. Norge har i dag 17 studentsamskipnader, inkludert Nord Studentsamskipnad.

Velferdstilbudet som tilbys via studentsamskipnaden finansieres delvis fra semesteravgiften som hver enkelt student må betale, men også fra statsstøtte og støtte fra utdanningsinstitusjonen. Eventuelle overskudd føres tilbake til driften av studentsamskipnaden, og benyttes til oppføring av nye eller utbygging av eksisterende velferdstilbud til studentene som er tilknyttet organisasjonen.