Ny som student

Som ny student er det mye å tenke på blant annet når det kommer til bolig og økonomi. Mange starter på høyere utdanning like etter videregående, og man flytter kanskje hjemmefra for aller første gang. Dette er for de aller fleste både spennende og gledelig, men det er mye man må tenke på for at overgangen skal bli så smidig som mulig.

Når man har fått studietilbud og takket ja til studieplassen er det på tide å begynne å lete etter et sted å bo. Det aller tryggeste, og ikke minst rimeligste, er å søke om å få tildelt bolig hos studentsamskipnaden som er tilknyttet lærestedet. Det er imidlertid ikke studentboliger til alle, og dersom man ikke får, eller vil ha, plass, må man se på det private markedet. Her er det veldig viktig å være oppmerksom på rettighetene sine, og at boligen oppfyller minstekravene når det gjelder for eksempel brannsikkerhet. Det er helt nødvendig å ha en skriftlig kontrakt, og man bør dessuten sørge for at depositumet blir satt på en sperret konto.1024px-inge_lorange_backer_professor_vid_olso_universitet-_konferens_om_lagstiftningssamarbete_i_norden_16-17_november_2010

Noe av det første man merker som ny student, er at det er vanskelig å få pengene til å strekke til. De aller fleste får både stipend og lån fra Statens Lånekasse, men dette er svært sjelden nok til å dekke både bokostnader, mat og ikke minst kostnader til et sosialt liv. Derfor er det viktig at man både sørger for å begrense utgiftene sine, og sikrer en ekstra inntektskilde. Her er det viktig å finne en god balanse mellom jobb og studier – det er veldig lett å ta på seg så mye jobb at studiene blir nedprioritert og karakterene daler. Hvis man klarer å jobbe ekstra på sommeren og i ferier, er dermed dette aller best. Viktigst av alt er imidlertid at man ikke lar seg friste til å finansiere studietiden med kredittkort. Da kommer man snart i et økonomisk uføre, som det blir ekstremt vanskelig å komme seg ut av.