Nord Universitet

Nord Universitet ble etablert den 1. januar 2016, i forbindelse med sammenslåingen av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitetet har per dags dato omtrent 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på hele 9 ulike studiesteder. Dette inkluderer Bodø, Vesterålen, Mo i Rana, Nesna, Sandnessjøen, Namsos, Levanger, Stjørdal og Steinkjer.

Universitetet tilbyr både enkeltemner og studier på alle nivåer, inkludert bachelor-, master- og doktorgradsstudier. De aller fleste studier krever at man er fulltidsstudent, men enkelte av emnene kan tas som et nett- eller samlingsbasert studie. Det tilbys en lang rekke ulike studieretninger, hvorav flere er blant de ledende i Norge. Nord Universitet er blant annet landets tredje største institusjon innen lærerutdanning, og den fjerde største innen sykepleierfag. Blant de sterkeste fagmiljøene forøvrig kan nevnes bioøkonomi og havbruk, samt økonomi- og ledelse.640px-hogskolen_i_bodo

Det tilbys totalt 7 ulike avdelinger ved Nord Universitet; fakultet for biovitenskap og akvakultur, fakultet for samfunnsvitenskap, avdeling for næring, samfunn og natur, avdeling for lærerutdanning, avdeling for helsefag, handelshøgskolen og profesjonshøgskolen. De ulike avdelingene er fordelt på de 9 studiestedene. Fakultet for biovitenskap og akvakultur ligger i Bodø, mens avdeling for næring, samfunn og natur ligger i Steinkjer. De fleste tilbudene innen helsefag er lagt til Levanger, mens man må vende nesa mot Bodø hvis man ønsker å studere samfunnsvitenskap.

Nord Universitet jobber tett med næringslivet i hele regionen, og har nære bånd til arbeidslivet ved de 9 studiestedene. Dette samarbeidet styrker i stor grad både utdanningsinstitusjonen og næringslivet; universitetet kan i større grad utdanne kompetent arbeidskraft, som til syvende og sist kommer bedriftene til gode. Kompetente ledere og forskning gjør sitt til å skape vekst og dermed øke behovet for nye arbeidsplasser. Universitetet samarbeider dessuten med og har etablert fagmiljøer med institusjoner i mange andre land, som for eksempel Russland, Slovakia og Ukraina.