Bodø i Norland fylke

Bodø er en by i Nordland, og er fylkets største kommune målt i antall innbyggere. Hele kommunen har en befolkning på rundt 50 tusen, mens tettstedet har et innbyggertall på omtrent 40 tusen. Dette gjør Bodø til den mest folkerike byen i Norges nordligste landsdel. Bodø er del av Salten-regionen og har tradisjonelt sett hatt en viktig posisjon innen fiskeri og kystnæring.

Byens forhistorie kan spores helt tilbake til steinalderen, da et stabilt fiske gav oppgav til byens eldste bosetning ved Saltstraumen. Denne næringen gjorde sitt til at Bodø i 1816 fikk tildelt kjøpstadsrettigheter, noe som dannet grunnlaget for det viktige knutepunktet, som byen etter hvert har blitt. Det var imidlertid ikke før sildefisket kom på 1860-årene, at man fikk en stødig befolkningsøkning. I moderne tid har næringslivet i mindre grad vært basert på fiskeri, og mer på administrasjon og bedriftsvirksomhet.2542035204_0d26e77897_b

Bodø er en av de norske byene som ble hardest rammet av krigshandlinger under andre verdenskrig. Om våren i 1940 ble byen utsatt for en rekke små bombeangrep, før et stort angrep i slutten av mai la mesteparten av byen i grus. Mer enn halvparten av byens innbyggere ble husløse, og alt av kommunale bygninger og serviceinstitusjoner ble lagt i ruiner. På grunn av de omfattende skadene ble selv sykehuset satt ut av drift i en periode. Etter krigen måtte hele bykjernen bygges opp igjen, og Bodø sentrum består derfor i dag stort sett av 40-, 50- og 60-tallsbygninger.

Bodø huser både Universitetet i Nordland og Nordlandssykehuset, og er dessuten sete for mange lokale, nasjonale og regionale bedrifter. Byen er populær blant studenter, og sysselsetter en rekke pendlere. Bodø er endepunkt på Nordlandsbanen som forbinder regionen med Midt-Norge, og det tilbys gode flyforbindelser fra Bodø Lufthavn. Bodø Havn er dessuten et naturlig havneknutepunkt for regionen, med for eksempel Hurtigruten, som ankommer byen to ganger i døgnet.