Ny som student

Som ny student er det mye å tenke på blant annet når det kommer til bolig og økonomi. Mange starter på høyere utdanning like etter videregående, og man flytter kanskje hjemmefra for aller første gang. Dette er for de aller fleste både …

Student i Nord

Studentsamskipnaden i Bodø og Studentsamskipnaden i Narvik ble i 2013 slått sammen til Studentsamskipnaden i Nordland, gjerne omtalt som Student i Nord. Organisasjonen har som oppgave å tilby gode velferdstilbud til studenter ved Nord Universitet og politihøgskolen i Bodø. Student i nord …

Bodø i Norland fylke

Bodø er en by i Nordland, og er fylkets største kommune målt i antall innbyggere. Hele kommunen har en befolkning på rundt 50 tusen, mens tettstedet har et innbyggertall på omtrent 40 tusen. Dette gjør Bodø til den mest folkerike byen i …

Studentbyen Bodø

Bodø har lange tradisjoner innen høyere utdanning. Allerede i 1920 ble det tilbudt sykepleierutdanning i byen, og i 1951 ble det opprettet et studietilbud for allmennlærere. I 1970 åpnet distriktshøgskolen, og med denne kom tilbud innen økonomiske og administrative fag, fiskerifag og …

Nord Universitet

Nord Universitet ble etablert den 1. januar 2016, i forbindelse med sammenslåingen av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitetet har per dags dato omtrent 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på hele 9 ulike studiesteder. Dette inkluderer …

Studentliv og helse

Det første møtet med studentlivet er gjerne både spennende og skremmende på samme gang. Man flytter kanskje hjemmefra for første gang, og kjenner kanskje ingen andre ved studiestedet. Samtidig skal man påta seg det praktiske og økonomiske ansvaret for et nytt bosted, …

Studentliv og økonomi

For veldig mange studenter er studentlivet på mange måter det første møte med voksenlivet. Man har bodd gratis hos foreldrene sine, fått servert mat, og gjerne også blitt påspandert klær og andre nødvendige ting. Som student må de aller fleste flytte ut …

Studier vs studieliv

Som student er selvfølgelig hovedjobben å studere og gjøre det bra på eksamen. Mange studier krever veldig mye tid og innsats, både i forelesningssalen og hjemme ved skrivepulten. Enkelte opplever et så stort press, enten selvskapt, eller utenfra, for å gjøre det …